Konfiguracja WAP-Push

WAP-Push jest specjalnym typem wiadomości SMS. Wiadomość ta zawiera adres serwera, z którym telefon powinien się połączyć przy użyciu wbudowanej przeglądarki WAP. Otwarcie wiadomości typu WAP-Push powoduje uruchomienie w telefonie wbudowanej przeglądarki WAP i automatyczne nawiązanie połączenia z serwerem, z którego jest pobierany dzwonek.

Aby Twój telefon mógł taką wiadomość odebrać, trzeba go odpowiednio skonfigurować. Znajdź w menu swojego telefonu opcję WAP-Push i włącz ją. Inne używane przez producentów telefonów nazwy WAP-Push to wiadomości sieciowe, wiadomości serwisowe (service messages) lub alarmy (alerts).

Uwaga!
Jeżeli opcja odbierania wiadomości sieciowych typu WAP-Push będzie w telefonie będzie wyłączona, telefon będzie odrzucał takie wiadomości. Po wysłaniu SMSem zamówienia na swój dzwonek telefon nie przyjmie wysłanej przez serwer wiadomości umożliwiającej pobranie dzwonka nie informując Cię o tym. W takiej sytuacji możesz pobrać swój dzwonek korzystając z funkcji znajdź dzwonek.