Wybór fragmentu utworu

Kiedy masz już załadowany utwór, z którego chcesz zrobić dzwonek do telefonu, możesz przystąpić do najważniejszej czynności: wyboru fragmentu utworu.

Program MojDzwonek.com

Na wykresie w centralnej części okna programu widzisz "obraz" załadowanego utworu. W jego lewej części widoczny jest jasnozielony obszar. Jest to fragment utworu wybrany do zrobienia dzwonka. Szerokość tego obszaru odpowiada długości dzwonka, który zostanie utworzony. Długość ta może wynosić od 1 do 30 sekund. Aktualną długość zaznaczonego fragmentu możesz zobaczyć pod wykresem.

Zaznaczony fragment możesz przesuwać przy pomocy myszy. Po prostu nakieruj kursor na ten obszar i przesuwaj go trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. Możesz także zmieniać jego szerokość (czyli wydłużać/skracać swój dzwonek). Możesz to zrobić "łapiąc" kursorem myszy za krawędź tego obszaru i przesuwając go.

Przyciski nad wykresem

Podczas wybierania fragmentu utwory możesz użyć następujących funkcji:

Odtwórz Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że usłyszysz zaznaczony fragment utworu. W czasie odtwarzania na wykresie pojawi się czerwony pionowy kursor wskazujący aktualny moment odtwarzanego utworu.

Zatrzymaj Zatrzymanie odtwarzania. Przycisk zatrzymuje odtwarzanie zaznaczonego fragmentu.

Powiększ Pomniejsz Powiększenie i pomniejszanie wykresu. Naciskając ten przycisk możesz powiększać i pomniejszać wykres, dzięki czemu łatwiej wybierzesz interesujący Cię fragment.

Powiększ do obszaru Powiększenie maksymalne. Naciskając ten przycisk spowodujesz maksymalne powiększenie zaznaczonego obszaru.

Pokaż całość Pokaż całość. Po naciśnięciu tego przycisku będzie widoczny wykres całego utworu.

Jak optymalnie wybrać fragment

Najlepszą metodą wyboru fragmentu utworu jest naprzemienne ustawianie zaznaczonego obszaru i odsłuchiwanie fragmentu. Najpierw orientacyjnie ustawiasz zaznaczony fragment w wybranym momencie utworu i naciskasz Odtwórz. Jeżeli fragment nie zaczyna się w miejscu, które chcesz - przesuwasz zaznaczony fragment i znowu odsłuchujesz. To samo robisz z końcem zaznaczonego fragmentu, aż do momentu gdy fragment zaczyna się i kończy w takim momencie utworu, jaki chcesz mieć w telefonie.

Twój dzwonek może mieć maksymalną długość do 30 sekund. Pamiętaj, że im będzie dłuższy, tym więcej pamięci zajmie w telefonie. Dlatego nie ustawiaj długości dzwonka na czas dłuższy niż to jest konieczne, aby dzwonek dobrze brzmiał. W praktyce 10-15 sekund w zupełności wystarczy, po tym czasie i tak z reguły telefon będzie już odebrany.

Odsłuchanie dzwonka

Dotychczas odsłuchiwałeś wybrany fragment utworu tak, jak brzmiał oryginalnie. Teraz czas, abyś posłuchał jak będzie on brzmiał w Twoim telefonie. Naciśnij przycisk Odsłuchaj znajdujący się poniżej wykresu. Spowoduje to, że program przekonwertuje wybrany fragment do formatu, który obsługuje Twój telefon. Usłyszysz swój dzwonek w takiej jakości, z jaką będzie go odtwarzał telefon.

Jeśli Twój dzwonek podoba Ci się, możesz już przejść do wysłania dzwonka. Zanim to zrobisz, do dokładnego ustalenia dodatkowych parametrów możesz jeszcze użyć ustawień zaawansowanych.